Reddingswerk

Reddingshonden zijn honden die getraind zijn om ingezet te worden bij het vinden van slachtoffers of die breder gezegd ingezet worden bij reddingsoperaties. Slachtoffers van natuurrampen maar ook bijvoorbeeld als gevolg van instortingen of als bijvoorbeeld iemand verdwaald is. Vaak zoeken de handler en de hond samen het terrein af op zoek naar slachtoffers. Die afzoeken van het terrein noemt men revieren. De hond kan op verschillende manieren kenbaar maken waar het slachtoffer ligt. Een andere vorm van reddingswerk is het zoeken in puin naar slachtoffers die daaronder bedolven liggen. De hond maakt de geleider duidelijk waar de sterkste geur uit het puin naar buiten komt door bijvoorbeeld te krabben, graven, blaffen.. Bij grote rampen, zoals aardbevingen, worden reddingswerkers met hun honden vaak ingezet en vaak kan men met behulp van de signalen die de hond geeft bepalen waar de prioriteit van het reddingswerk moet liggen. Een speciale vorm van reddingswerk is de lawinehondentraining. Deze vorm van reddingswerk vormt een aanvulling op vlakte- en puintrainingen en vindt vaak plaats in landen met lawinegevaar. 

Reddingswerk en Gezondheid
Reddingswerk bestaat gedeeltelijk uit gehoorzaamheid en gedeeltelijk uit verschillende onderdelen waarbij de hond ingezet kan worden zoals zoeken in puin of bijvoorbeeld in het water. De omstandigheden kunnen belastend zijn, bijvoorbeeld doordat er kans op aardverschuivingen is of doordat de ondergrond niet optimaal is. Als de hond niet goed getraind is bestaat het risico op blessures door de ondergrond.

Reacties zijn gesloten.