De vereniging

De Australian Kelpie Association is niet alleen bedoeld om samen activiteiten te ondernemen met uw hond op het gebied van sport en recreatie. De vereniging is vooral ook in het leven geroepen om de gezondheid van het ras te bevorderen en kennis over deze leuke honden te delen. 

De doelstellingen van de vereniging zijn met name:

  • Het in standhouden en verbeteren van het ras Australian Kelpie.
  • De bevordering van de gezondheid en welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder, alsmede het bevorderen van de liefhebberij voor en het fokken van Australian Kelpies.
  • Het inventariseren van de gezondheidsproblemen binnen het ras, alsmede het meewerken aan en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsproblematiek binnen het ras
  • Op basis van wetenschappelijk onderzoek als mede conclusies van specialisten op betreffende gezondheidsdisciplines het nemen en bevorderen van maatregelen die kunnen leiden tot verbetering van de gezondheid en welzijn van de honden behorende tot het ras.
  • Het bevorderen van de fokkerij en voorkomen van negatieve invloeden uitgaande van een eenzijdig fokbeleid, dat gericht is op of exterieur, of gedrag en gehoorzaamheid, of wedstrijdelementen en dergelijke te voorkomen.
  • Educatie in de vorm van het voorlichten van liefhebbers over het ras.

Reacties zijn gesloten.