Gezondheid

De australian kelpie is relatief nog een gezond ras maar toch komen er ook in dit ras gezondheidsproblemen voor.
Houd er wel rekening mee dat veel gezondheidsproblemen niet voortkomen uit erfelijkheidsaspecten. Denk daarbij aan lichamelijk letsel zoals een gebroken poot of bijvoorbeeld aan Giardia, ziekte van Weil en dergelijke.

Verder komen er een aantal aandoeningen voor die wél erfelijk zijn zoals CA (Cerebellar Abiotrophy). Daarnaast zijn er aandoeningen waarbij sprake is van een erfelijke gevoeligheid (zoals hartaandoeningen, epilepsie, spondylose et cetera). 
Erfelijke gevoeligheid wil zeggen dat er vanuit de erfelijkheidsleer gezien, onder bepaalde omstandigheden, een grotere kans is dat de aandoening tot uiting komt. Wat bedoelen wij met bepaalde omstandigheden? Een aantal belangrijke zijn omgevingsfactoren. Hierbij kan je denken aan te intensieve, te frequente en verkeerd uitgevoerde trainingen, maar ook te veel en verkeerde lichaamsbeweging op te jonge leeftijd (te veel trap lopen, fietsen, springen et cetera). Verder kan men bijvoorbeeld aan trauma’s denken zoals een ongeval, maar ook zaken als huisvesting, hygiëne, medicijngebruik spelen een rol. Een andere zeer belangrijke factor is voeding. En ongebalanceerde voeding kan tot problemen leiden, kan de kans op bepaalde ziektes triggeren en verergeren.
Bij veel voorkomende uitingen van ziektes kan je spreken van 3 hoofdoorzaken:  a) erfelijke gevoeligheid b) omgang met de hond  c) voeding.
Op deze site bespreken we:

Reacties zijn gesloten.